Odp: Szkolenie z negocjacji w biznesie

Nie słyszałem o takim szkoleniu, ale na pewno musi być bardzo ciekawe. Sam uczestniczę często w szkoleniach. Najczęściej odbywają się one w hotelach z salą konferencyjną.